Poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach stwierdzających istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą o emeryturach i rentach z FUS


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Wydział Organizacyjny

II. NUMER POKOJU
225 - I piętro


III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-20


IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
info@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Zgodnie z godzinami pracy Urzędu Miejskiego w  Pyskowicach.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Art. 128, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. - o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 504)

 

VII. WZÓR WNIOSKU/ INFORMACJE, JAKIE MUSZĄ BYĆ ZAWARTEWE WNIOSKU
Brak wniosku - własnoręczność podpisu potwierdzana jest na oryginalnych kartach z ZUS lub KRUS.


VIII. DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.


IX. OPŁATA SKARBOWA/ NUMER RACHUNEKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY/ GODZINY OTWARCIA KASY W URZĘDZIE
Brak

X. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Brak

XI. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKA SPRAWY
Brak

XII. CZAS REALIZACJI USŁUGI
Sprawa jest załatwiana natychmiast, chyba, że wymagane jest poświadczenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

XIII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Osobiście

XIV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak

XV. DODATKOWE UWAGI
Konieczny jest osobisty kontakt pracownika Wydziału z osobą, której dotyczy dana sprawa, np.: wnioskodawca przychodzi do Urzędu lub jeśli jest to utrudnione z powodu choroby lub podeszłego wieku, pracownik poświadcza własnoręczność podpisu wnioskodawcy w jego miejscu zamieszkania.

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 09:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑06‑2024 11:42:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive