ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego
w Pyskowicach

Działając na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 206 poz. 1216), Urząd Miejski w Pyskowicach uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą obsługują następujące systemy:

1. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej - SEKAP
2. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP

Dzięki Elektronicznej Skrzynce Podawczej klient (interesant) może załatwiać sprawy administracyjne przez Internet bez konieczności pojawiania się w urzędzie osobiście.

Aby możliwe było korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, należy w pierwszej kolejności zarejestrować się w systemie.
Konieczne jest też posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego , tj.:

  • Podpisu kwalifikowanego (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne),
  • Podpisu CC SEKAP (udostępniany przez system SEKAP)
  • Profilu zaufanego (udostępniany przez system ePUAP)

Wykaz wszystkich publikowanych w systemie SEKAP formularzy wraz z kartami usług dostępny jest w katalogu tematycznym znajdującym się w menu ZAŁATWIANIE SPRAW OBYWATELI lub bezpośrednio w Katalogu usług świadczonych przez Urząd Miejski w Pyskowicach.
Założenie bezpłatnej skrzynki kontaktowej możliwe jest bezpośrednio na stronach internetowych wspomnianych systemów.
Informacje dotyczące możliwości uzyskania bezpiecznych podpisów elektronicznych publikowane są tutaj:
dla systemu SEKAP
dla systemu ePUAP.

Elektroniczna skrzynka podawcza zapewnia otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru, stanowiącego potwierdzenie złożenia w urzędzie dokumentu elektronicznego. Potwierdzenie takie przesyłane jest bezpośrednio na skrzynkę nadawcy, założoną wcześniej w systemie SEKAP lub ePUAP.

W Elektronicznej Skrzynce Podawczej tradycyjne papierowe formularze, zostały zastąpione formularzami elektronicznymi nie mniej jednak istnieje możliwość pobrania formularzy tradycyjnych, wypełnienia ich a następnie wydrukowania i złożenia w Urzędzie. Formularze przypisane są do publikowanych kart usług i znajdują się w tej samej lokalizacji co formularze elektroniczne.Informacja wytworzona przez:
Michał Tamowicz
email: m.tamowicz@pyskowice.pl tel.:32 332-60-17 fax: 32 332-60-02
, w dniu:  13‑01‑2011 19:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑12‑2013 09:57:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive