Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miejski w Pyskowicach Janusz Rębisz 172203
Oferty pracy Jakub Bator 85405
O G Ł O S Z E N I A Wojciech Rajtor 73274
Komisja Inwestycji i Budżetu Janusz Rębisz 72817
Nabór na stanowiska urzędnicze Arkadiusz Rydz 72556
Przedszkole Nr 4 Janusz Rębisz 72159
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Janusz Rębisz 71869
Regulaminy Ewa Jopek 71802
Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) noworodka z dnia 13.02.2007 Janusz Rębisz 71555
Zespół Szkół Grażyna Szczerba 70906
URZĄD Janusz Rębisz 70281
Zmiana imienia/nazwiska Janusz Rębisz 69875
Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.10.2007 r. Arkadiusz Rydz 69470
Regulaminy Korzystania z Centrali Ilona Surman 68633
Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sprawozdawczość Joanna Delikat 67857