Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miejski w Pyskowicach Janusz Rębisz 191318
Oferty pracy Janusz Rębisz 94238
Nabór na stanowiska urzędnicze Arkadiusz Rydz 77942
URZĄD Janusz Rębisz 75462
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Janusz Rębisz 73834
O G Ł O S Z E N I A Wojciech Rajtor 73387
Komisja Inwestycji i Budżetu Janusz Rębisz 72817
Przedszkole Nr 4 Michał Tamowicz 72646
Regulaminy Ewa Jopek 71871
Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) noworodka Janusz Rębisz 71606
Zespół Szkół Grażyna Szczerba 71201
Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.10.2007 r. Arkadiusz Rydz 69520
Miejski Żłobek Janusz Rębisz 68898
Regulaminy Korzystania z Centrali Ilona Surman 68667
Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sprawozdawczość Joanna Delikat 67904