Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miejski w Pyskowicach Janusz Rębisz 196190
Oferty pracy Janusz Rębisz 96236
Nabór na stanowiska urzędnicze Arkadiusz Rydz 79116
URZĄD Janusz Rębisz 76885
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Janusz Rębisz 74204
O G Ł O S Z E N I A Wojciech Rajtor 73420
Komisja Inwestycji i Budżetu Janusz Rębisz 72817
Przedszkole Nr 4 Michał Tamowicz 72720
Regulaminy Ewa Jopek 71881
Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) noworodka Janusz Rębisz 71615
Zespół Szkół Grażyna Szczerba 71268
Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.10.2007 r. Arkadiusz Rydz 69527
Miejski Żłobek Janusz Rębisz 69278
Regulaminy Korzystania z Centrali Ilona Surman 68671
Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sprawozdawczość Joanna Delikat 67908