Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Urząd Miejski w Pyskowicach Marcin Kowarsz 189355
Oferty pracy Marcin Kowarsz 93336
Nabór na stanowiska urzędnicze Arkadiusz Rydz 77385
URZĄD Janusz Rębisz 74973
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Janusz Rębisz 73661
O G Ł O S Z E N I A Wojciech Rajtor 73375
Komisja Inwestycji i Budżetu Janusz Rębisz 72817
Przedszkole Nr 4 Michał Tamowicz 72601
Regulaminy Ewa Jopek 71861
Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) noworodka Janusz Rębisz 71596
Zespół Szkół Grażyna Szczerba 71169
Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.10.2007 r. Arkadiusz Rydz 69515
Miejski Żłobek Janusz Rębisz 68742
Regulaminy Korzystania z Centrali Ilona Surman 68660
Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sprawozdawczość Joanna Delikat 67898