ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego
w Pyskowicach
 

Działając na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020.346 z późn. zm.), Urząd Miejski w Pyskowicach uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą obsługują następujące systemy:

1. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej - SEKAP

W związku z wyłączeniem z dniem 31.12.2021 r. platformy SEKAP przesyłanie nowych wniosków będzie możliwe do dnia  01.12.2021 r.

2. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP

Dzięki Elektronicznej Skrzynce Podawczej klient (interesant) może załatwiać sprawy administracyjne przez Internet bez konieczności pojawiania się w urzędzie osobiście.

Aby możliwe było korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, należy w pierwszej kolejności zarejestrować się w systemie.
Konieczne jest też posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego , tj.:

  • Podpisu kwalifikowanego (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne),
  • Profilu zaufanego (udostępniany przez system ePUAP)
 

Wykaz wszystkich publikowanych w systemie SEKAP formularzy wraz z kartami usług dostępny jest w katalogu tematycznym znajdującym się w menu ZAŁATWIANIE SPRAW OBYWATELI lub bezpośrednio w Katalogu usług świadczonych przez Urząd Miejski w Pyskowicach.
Założenie bezpłatnej skrzynki kontaktowej możliwe jest bezpośrednio na stronach internetowych wspomnianych systemów.
Informacje dotyczące możliwości uzyskania bezpiecznych podpisów elektronicznych publikowane są tutaj:
dla systemu SEKAP
dla systemu ePUAP.

Elektroniczna skrzynka podawcza zapewnia otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru, stanowiącego potwierdzenie złożenia w urzędzie dokumentu elektronicznego. Potwierdzenie takie przesyłane jest bezpośrednio na skrzynkę nadawcy, założoną wcześniej w systemie SEKAP lub ePUAP.

W Elektronicznej Skrzynce Podawczej tradycyjne papierowe formularze, zostały zastąpione formularzami elektronicznymi nie mniej jednak istnieje możliwość pobrania formularzy tradycyjnych, wypełnienia ich a następnie wydrukowania i złożenia w Urzędzie. Formularze przypisane są do publikowanych kart usług i znajdują się w tej samej lokalizacji co formularze elektroniczne.


 

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  13‑01‑2011 19:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  13‑01‑2011 19:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑06‑2021 11:09:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie