Zbiorcza Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Pyskowicach


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
219KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
205KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

za rok 2018

29‑05‑2019 09:30:09

                                                                                                           Pyskowice, dnia 28 maja 2019 r.

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH

PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PYSKOWICACH W ROKU 2018

 

W roku 2018 zarejestrowano 1 petycję. Petycja została rozpatrzona w roku 2019.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące przedmiotu petycji oraz sposobu jej załatwienia:

 

lp.

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Data rozpatrzenia petycji przez Radę

Sposób załatwienia petycji

1.

petycja dot. doprecyzowania zapisów uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr VI/38/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyskowice

10.12.2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr V/57/2019 z dnia 28.02.2019 r.

nie uwzględniono wniosków zawartych w petycji 

 

                                                                                                         (-) mgr inż. Jolanta Drozd

                                                                                                          Przewodnicząca Rady

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

za rok 2017

22‑02‑2018 08:24:54

Pyskowice, dnia 29 stycznia 2018 r.

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH

PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PYSKOWICACH W ROKU 2017

 

W roku 2017 nie wpłynęły do Rady Miejskiej w Pyskowicach petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,  winny być rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.

 

                                                                                                                                 (-) mgr inż. Jolanta Drozd

                                                                                                                                      Przewodnicząca Rady
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

za rok 2016

29‑06‑2017 15:45:10

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH

PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PYSKOWICACH W ROKU 2016

 

W 2016 r. do Rady Miejskiej  w Pyskowicach wpłynęła 1 petycja.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące przedmiotu petycji oraz sposobu jej załatwienia:

 

L.p.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1.

petycja w sprawie dokonania zmiany stawki podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze

nie uwzględniono wniosku zawartego w petycji – Uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXVIII/210/2016 z dnia 22.12.2016 r.

 

(-) mgr inż. Jolanta Drozd

Przewodnicząca Rady

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Za rok 2015

30‑06‑2016 09:45:04

W roku 2015 nie wpłynęły do Rady Miejskiej w Pyskowicach petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny być rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.

(-) mgr inż. Jolanta Drozd
Przewodnicząca Rady

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  30‑06‑2016 07:54:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2021 10:55:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive