Poświadczenie własnoręczności podpisu na deklaracjach i formularzach rentowych do uzyskania lub pobrania rent z instytucji zagranicznych


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Wydział Organizacyjny

II. NUMER POKOJU
225 - I piętro

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-20

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
info@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Zgodnie z godzinami pracy Urzędu Miejskiego w  Pyskowicach.


VI. PODSTAWA PRAWNA

Art. 122 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. - o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 504)


VII. WZÓR WNIOSKU/ INFORMACJE, JAKIE MUSZĄ BYĆ ZAWARTE WE WNIOSKU
Brak wniosku - włąsnoręczność podpisu potwierdzana jest na drukach z instytucji ubezpieczeniowych (z tłumaczeniem na język polski) na miejscu.


VIII. DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

IX. OPŁATA SKARBOWA/ NUMER RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEZY DOKONAĆ WPŁATY/ GODZINY OTWARCIA KASY W URZĘDZIE
Brak

X. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Brak

XI. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKA SPRAWY
Brak

XII. CZAS REALIZACJI USŁUGI
Sprawa jest załatwiana natychmiast, chyba, że wymagane jest poświadczenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

XIII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Osobiście

XIV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.

XV. DODATKOWE UWAGI
Konieczny jest osobisty kontakt pracownika Wydziału z osobą, której dotyczy dana sprawa, np.: wnioskodawca przychodzi do Urzędu lub jeśli jest to utrudnione z powodu choroby lub podeszłego wieku, pracownik poświadcza własnoręczność podpisu wnioskodawcy w jego miejscu zamieszkania.

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 08:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑06‑2024 11:45:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive