Udzielanie ulg - program pomocy w spłacie zadłużenia w formie świadczenia zastępczego


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ
Wydział Gospodarki Lokalami

II. NUMER POKOJU
105A

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-61-00

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
g.kolodziej@pyskowice.pl
 
V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7:30 - 17:30

Piątek 7:30 - 13:30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Zarządzenie Nr Rz.0050.067.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 03.04.2014 r., w sprawie wprowadzenia Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pyskowice, w formie świadczenia zastępczego z poźniejszymi zmianami.


VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ

Brak


VIII. OPŁATA SKARBOWA

Bez opłat


IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Brak

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKA SPRAWY

Organ rozpatrujący sprawę moze wezwać dłużnika do uzupełnienia brakującej dokumentacji, z której wynikać będa przesłanki do udzielnia ulgi, wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

 

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI

Osobiście

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE

W celu ułatwienia osobom korzystającym z lokali gminnych, posiadającym zadłużenie oraz  będącymi w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu korzystania z gminnych lokali mieszkalnych wprowadzono możliwość spłaty zadłużenia poprzez wykonanie przez dłużników na rzecz Gminy Pyskowice drobnych prac porządkowych, remontowych, usługowych i innych, które nie  są przedmiotem umów zawartych z firmami zewnętrznymi,w formie świadczenia zastępczego.
Spłata zadłużenia będzie dokonywana na podstawie umowy zawartej z Gminą Pyskowice na wniosek dłużnika. Osoby korzystające z takiej pomocy winny bieżące opłaty za używanie gminnego lokalu mieszkalnego regulować w formie pieniężnej w obowiązujących terminach.

Plik odt Wniosek do pobrania
22‑04‑2022 10:29:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Kołodziej , w dniu:  22‑04‑2022 10:26:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  22‑04‑2022 10:26:26
Data ostatniej aktualizacji:
22‑04‑2022 11:02:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive