Dodatek mieszkaniowy


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ
Wydział Gospodarki Lokalami

II. NUMER POKOJU
138

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-06

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
e.piechowicz@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7:30 - 17:30

Piątek 7:30 - 13:30


VI. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 z 2001 r. poz. 1817 z późn. zm)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z dnia 22 maja 2013r.).
  • Uchwała nr XXXI/316/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z 27 maja 2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 3811).


VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/316/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z 27 maja 2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

VIII. OPŁATA SKARBOWA

Zwolnione z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej na podstawie części I poz. 53 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 poz.1923)


IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Brak

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKA SPRAWY

Brak

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście.

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta,
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
 
XIV. DODATKOWE INFORMACJE
BRAK
Plik pdf Wniosek do pobrania
21‑04‑2022 16:40:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna
19‑05‑2023 10:10:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
509KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Joanna Prokop
email: j.prokop@pyskowice.pl
, w dniu:  21‑04‑2022 16:28:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  21‑04‑2022 16:28:19
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2023 10:13:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive