Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności:

Miejski Żłobek w Pyskowicach, aby zapewnić użyteczny dostęp do jak najszerszej grupie odwiedzających, stosuje się do wytycznych ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.

Data pierwszej publikacji:  27.11.2008 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zawarte i dane kontaktowe:

w przypadku, gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej prosimy o kontakt z Ewą Świętojańską,  e-mail:  zlobek.pyskowice@idsl.pl,  tel.  32 / 233 27 17. Wykorzystując powyższe dane teleadresowe można skladać wnioski o udostępninie informacji niedostępnej oraz skladać żądania zapewnienia dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracowniczej przez pracowników administracji Miejskiego Żłobka w Pyskowicach. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.03.2021 r.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: Miejski Żłobek w Pyskowicach ul. Paderewskiego 5, 44 - 120 Pyskowice

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https:/bip.brpo.pl/

Dostępność  architektoniczna:

obiekt jest wolnostojącym budynkiem niskim zlokalizowanym w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej, posiadającym dwie kondygnacje naziemne oraz piwnicę pod całością budynku.

Oddziały II i III  usytuowane na parterze budynku  posiadają podjazd, dlatego dostępne są dla osób niepełnosprawnych ruchowo,  pozostałe oddziały oraz administracja ze względu na schody zewnętrzne i wewnętrzne są niedostępne dla osób  na wózkach inwalidzkich.

Dostępność jest zapewniona poprzez wsparcie pracowników:

tel. mobilny;  +48 518 671 743                    tel. stacjonarny:     32 / 233 27 17

e - mail:    zlobek.pyskowice@idsl.pl

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych koniecznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej / dotykowej / głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest przez wsparcie pracowników:

tel. mobilny:     +48 518 671 743                   tel. stacjonarny:       32 / 233 27 17

e - mail:    zlobek.pyskowice@idsl.pl

Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, dostępność zapewniona jest przez wsparcie pracowników:

tel. mobilny:        +48 518 671 743                  tel. stacjonarny:          32 / 233 27 17

e - mail: zlobek.pyskowice@idsl.pl

W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ewa Świętojańska , w dniu:  17‑03‑2021 11:02:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Świętojańska , w dniu:  17‑03‑2021 11:02:38
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2021 06:46:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive