Zezwolenie na handel alkoholem z dnia 20.01.2007


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

II. NUMER POKOJU
313 - II piętro

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-10.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
i.pazdej@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.30

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. DZ.U. nr 2021 poz.1119).

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ

Załączniki:
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napoi alkoholowych,
  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych prze punkt sprzedający.
VIII. OPŁATA SKARBOWA

Brak

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE

Opłaty z tytułu wydanego zezwolenia, w zależności od m.in. terminu obowiązywania zezwolenia, rodzaju zezwolenia itp. zgodnie z przepisami ww. ustawy.

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKA SPRAWY

Dotyczy najmu gminnych lokali mieszkalnych.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Do 30 dni.

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI

Osobiście lub pocztą.

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak

XIV. DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Podawczym (pok. 107) lub w wydziale prowadzącym sprawę.
Plik pdf Wniosek do pobrania
08‑12‑2008 10:37:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
194KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Szymon Rabiza
email: s.rabiza@pyskowice.pl tel.:323326017
, w dniu:  08‑12‑2008 10:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑01‑2023 08:09:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive