Wyrys i wypis ze Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

II. NUMER POKOJU
111, 361

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-48,
32 332-60-58.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
ppi@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.30

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 503),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z poźn. zm.),
 


VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Wymagane dokumenty:

  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie wyrysu wraz z legendą lub wypisu ze Studium.
  • Pisemne pełnomocnictwo oraz dowód pełnomocnika – jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.
  • Załącznik graficzny z oznaczeniem granicy wnioskowanej działki lub terenu (o ile jest konieczny).


VIII. OPŁATA SKARBOWA

W kasie Urzędu

  • kasa czynna od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartek 7.30 - 17.00, w piątek 7.30 - 13.00,
  • w ostatnim roboczym dniu miesiąca kasa czynna jest od 7.30 do 13.00, a w ostatnim roboczym dniu roku od 7.30 do 10.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w czwartek, wówczas kasa czynna jest od 7.30 do 15.00, a jeżeli przypada w piątek pracuje od 7.30 do 11.00.

Na konto Urzędu
 

PKO Bank Polski S.A.
62 1020 2528 0000 0102 0480 4953

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE

1. Za wydanie wypisu:

  • do 5 stron: 30,00 zł
  • powyżej 5 stron: 50,00 zł

2. Za wydanie wyrysu:

za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą  stronie formatu A4: 20,00 zł - nie więcej niż: 200,00 zł.

Przed odbiorem wyrysu i wypisu może zajść konieczność dopłaty opłaty skarbowej zgodnie z pkt 1 i 2.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa
udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

 

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Urząd Miejski w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3
Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 111, parter oraz pok. 361, II piętro) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego – tel. 32 332-60-48, 32 332-60-58.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Do jedengo miesiaca od daty złożenia wniosku.

Do ww. okresu nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (Urzędu).

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI

Po sporządzeniu wyrysu, wypisu lub wyrysu z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez pracownika Wydziału Planowania Przestrzennego, odbiór osobisty lub przesłanie dokumentu pocztą.  


XIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

Plik pdf Wniosek do pobrania
07‑04‑2022 16:43:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
186KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marta Kurpierz , w dniu:  07‑04‑2022 16:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  07‑04‑2022 16:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2023 09:21:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie