Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego - Studium - rewitalizacja


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

II. NUMER POKOJU
111, 361

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-48,
32 332-60-58.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
ppi@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.30

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 503),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z poźn. zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.).


VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Wymagane dokumenty:

  • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego/ Studium wraz z rewitalizacją,
  • pisemne pełnomocnictwo oraz dowód pełnomocnika – jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.

VIII. OPŁATA SKARBOWA

W kasie Urzędu
  • kasa czynna od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartek 7.30 - 17.00, w piątek 7.30 - 13.00,
  • w ostatnim roboczym dniu miesiąca kasa czynna jest od 7.30 do 13.00, a w ostatnim roboczym dniu roku od 7.30 do 10.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w czwartek, wówczas kasa czynna jest od 7.30 do 15.00, a jeżeli przypada w piątek pracuje od 7.30 do 11.00.

Na konto Urzędu
 

PKO Bank Polski S.A.
62 1020 2528 0000 0102 0480 4953

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE

  • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z planu lub studium w kwocie 17 zł.
  • W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Wydanie zaświadczenia wskazującego, czy dana nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji oraz czy w stosunku do niej nie ustanowiono prawa pierwokupu na rzecz Miasta Pyskowice, zwolnione jest z opłaty skarbowej.


X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Urząd Miejski w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3
Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 111, parter oraz pok. 361, II piętro) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego – tel. 32 332-60-48, 32 332-60-58.

 

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI

Po sporządzeniu zaświadczenia z planu/studium/ rewitalizacji przez pracownika Wydziału Planowania Przestrzennego odbiór osobisty lub przesłanie pocztą zaświadczenia – zgodnie z zaznaczonym na formularzu kwadracikiem.


XIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
182KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
182KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Kloska
email: a.kloska@pyskowice.pl
, w dniu:  07‑04‑2022 15:44:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  07‑04‑2022 15:44:37
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2023 09:20:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie