Zapewnienie dostępu do świadczenia usług tłumacza języka migowego


Informacja

w sprawie realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.z 2017 r., poz.1824) obsługa osób uprawnionych przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach odbywa się poprzez pomoc tłumacza języka migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2019 r.,poz.1172 z późn. zm. ).

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z ww. usługi zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach ze wskazaniem metody komunikowania się. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie (32 332-60-00), faxem (32 332-60-02), e-mailem na adres: info@pyskowice.pl, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed zamiarem skorzystania z ww.usługi, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W przypadku korzystania przez osoby niesłyszące z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana w celu ułatwienia porozumiewania się i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw - wizyta w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach nie musi być wcześniej uzgadniana.


 

Informacja wytworzona przez:
Justyna Furmaniuk , w dniu:  29‑01‑2009 14:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  29‑01‑2009 14:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑09‑2019 12:56:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie