Zapewnienie dostępu do świadczenia usług tłumacza języka migowego


Informacja

w sprawie realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się


Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.z 2011. Nr 209 poz.1243 z późn.zm.) obsługa osób uprawnionych przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach odbywa się poprzez pomoc tłumacza języka migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 j.t. z późn.zm.).

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z ww. usługi zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach ze wskazaniem metody komunikowania się. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie (32 332-60-00), faxem (32 332-60-02), e-mailem na adres: info@pyskowice.pl, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed zamiarem skorzystania z ww.usługi, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W przypadku korzystania przez osoby niesłyszące z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana w celu ułatwienia porozumiewania się i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw - wizyta w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach nie musi być wcześniej uzgadniana.Sekretarz Miasta
(-) mgr inż. Edward Piotrowski
Informacja wytworzona przez:
Justyna Furmaniuk , w dniu:  29‑01‑2009 14:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  29‑01‑2009 14:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑07‑2015 16:19:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie