Poświadczenie własnoręczności podpisu na deklaracjach i formularzach rentowych do uzyskania lub pobrania rent z instytucji zagranicznych


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Wydział Organizacyjny

II. NUMER POKOJU
107 - parter,
215 - I piętro
333 - II piętro

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-00,
32 332-60-20,
32 332-60-57.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
info@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.30

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Art. 122 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. - o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.)


VII. WZÓR WNIOSKU/ INFORMACJE, JAKIE MUSZĄ BYĆ ZAWARTE WE WNIOSKU
Brak wniosku - włąsnoręczność podpisu potwierdzana jest na drukach z instytucji ubezpieczeniowych (z tłumaczeniem na język polski) na miejscu.


VIII. DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

IX. OPŁATA SKARBOWA/ NUMER RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEZY DOKONAĆ WPŁATY/ GODZINY OTWARCIA KASY W URZĘDZIE
Brak

X. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Brak

XI. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKA SPRAWY
Brak

XII. CZAS REALIZACJI USŁUGI
Sprawa jest załatwiana natychmiast, chyba, że wymagane jest poświadczenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

XIII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Osobiście

XIV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.

XV. DODATKOWE UWAGI
Konieczny jest osobisty kontakt pracownika Wydziału z osobą, której dotyczy dana sprawa, np.: wnioskodawca przychodzi do Urzędu lub jeśli jest to utrudnione z powodu choroby lub podeszłego wieku, pracownik poświadcza własnoręczność podpisu wnioskodawcy w jego miejscu zamieszkania.

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 08:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  08‑12‑2008 08:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑09‑2018 10:10:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie