Odtworzenie treści aktu krajowego z dnia 12.02.2007


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU
109

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-08,
32 332-60-09.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.30

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • dowody osobiste osób wnoszących podanie,
 • zaświadczenie właściwego USC o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego albo jej części,
 • dowody potwierdzające, że dany akt był sporzadzony w zaginionej księdze (jeżeliw imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik - pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika),
 
 • w sprawie odtworzenia aktu urodzenia:
 • jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa - odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców,
 • jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa rodziców - odpis skrócony aktu małżeństwa matki z adnotacją o rozwodzie (jeżeli małżeństwo matki zostało rozwiązane przez rozwód) lub odpis skrócony aktu zgonu męża (jeżeli matka dziecka jest wdową),
 
 • w sprawie odtworzenia aktu małżeństwa:
 • odpisy skrócone aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo,
 
 • w sprawieodtworzenia aktu zgonu:
 • odpis skrócony aktu urodzenia i aktu małżeństwa zmarłego,
 
 • odpisy innych aktów stanu cywilnego dotyczących osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym akcie oraz inne dowody np.: świadectwo szkolne, legitymacja ubezpieczeniowa, wypis z ksiąg wieczystych, itp.

VIII. OPŁATA SKARBOWA

W kasie Urzędu
 • kasa czynna od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartek 7.30 - 17.30, w piątek 7.30 - 13.30
 • w ostatnim roboczym dniu miesiąca do godz. 13.00,
 • w ostatnim roboczym dniu roku do godz. 11.00

Na konto Urzędu

PKO Bank Polski S.A.
nr konta 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Decyzja - 39 zł
Pełnomocnictwo - 17 zł (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu lub rodzeństwu).

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Brak

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Odtworzenie dokonuje się w ciagu miesiąca od dnia złożenia podania wraz z wymaganymi dokumentami.

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Osobiście lub za pośrednictwem poczty.

XIII. DODATKOWE INFORMACJE
Brak

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 08:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  08‑12‑2008 08:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2019 12:23:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie