Uzupełnienie treści akt stanu cywilnego z dnia 20.05.2002


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU
109

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-08,
32 332-60-09.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.30

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29.09.1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ

Wymagane dokumenty:

  • podanie,
  • dowódy osobiste osób wnoszących podanie,
  • w sprawie uzupełnienia aktu urodzenia: odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców (jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa) albo odpis zupełny aktu urodzenia ojca lub matki (jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa),
  • w sprawie uzupełnienia aktu małżeństwa: odpis zupełny aktu urodzenia osoby zawierającej małżeństwo,
  • w sprawie uzupełnienia aktu zgonu: odpis zupełny aktu urodzenia lub małżeństwa zmarłego,
  • pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika - jezeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.

VIII. OPŁATA SKARBOWA

W kasie Urzędu
  • kasa czynna od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartek 7.30 - 17.30, w piątek 7.30 - 13.30,
  • w ostatnim roboczym dniu miesiąca do godz. 13.00,
  • w ostatnim roboczym dniu roku do godz. 11.00

Na konto Urzędu

Bank Spółdzielczy w Gliwicach oddział Pyskowice
nr konta 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE

Decyzja - 39 zł
Pełnomocnictwo - 17 zł (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu lub rodzeństwu).

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Brak

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Dezyzję wydaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia podania wraz z wymaganymi dokumentami.

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Osobiście lub pocztą.

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem kierownika USC.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Brak

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 08:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  08‑12‑2008 08:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2009 11:43:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie