BIEŻĄCE INFORMACJE


Konsultacje społeczne dotyczące zmiany uchwały nr XLVIII/452/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Pyskowice zaprasza na spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców miasta, w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany uchwały nr XLVIII/452/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 4.11.2022 r. (piątek) o godz. 09:00 w sali nr 232 w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach ( 1 piętro), ul. Strzelców Bytomskich 3.

Na spotkaniu przedstawione zostaną proponowane zmiany do uchwały Rady Miejskiej oraz diagnoza w zakresie wyznaczenia dodatkowego obszaru rewitalizacji, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany uchwały nr XLVIII/452/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Prosimy o przesłanie pytań i opinii dotyczących projektu na formularzu konsultacyjnym do 14 listopada br.

Proponowana zmiana uchwały ma duże znaczenie, ponieważ zdefiniuje dodatkowy obszar rewitalizacji. Ustalenie tego będzie miało konsekwencje, m.in. pozwalając pozyskiwać fundusze na poprawę jakości życia.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w terminie od dnia 13 października 2022 r. do dnia 14 listopada 2022 r.. Wypełnione czytelnie formularze można przekazać:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Projekt zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”,

  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji,

  3. bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w Biurze Obsługi Interesanta w pokoju 101, w godzinach pracy urzędu.

Konsultacje będą prowadzone w formach:

  • spotkania otwartego, poświęconego omówieniu proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem,

  • zbieranie uwag przekazanych drogą telefoniczną na specjalny numer 576937852 od godz. 09:00 do 12:00 w środy oraz od godz. 15:00 do 18:00 w piątki.


Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami udostępniony zostanie:

- w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3,
w pokoju 334, w godzinach pracy Urzędu;

- w wersji online w Biuletynie Informacji Publicznej.

Korespondencja złożona przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji nie będzie brana pod uwagę.
W przypadku dostarczenia uwag drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

13‑10‑2022 13:02:54
Dokumenty:
Plik pdf Projekt zmiany uchwały.pdf
13‑10‑2022 13:04:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
171KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OR13 załącznik nr 16.pdf
13‑10‑2022 13:04:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
10,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Diagnoza Pyskowice 13.10.2022.pdf
13‑10‑2022 13:04:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Formularz konsultacyjny Pyskowice.doc
13‑10‑2022 13:04:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

20‑10‑2022 09:27:40
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała nr XLVIII4522022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Pyskowice.pdf
20‑10‑2022 09:29:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
74,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.60.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2022 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLVIII4522022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyz.pdf
20‑10‑2022 09:29:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Diagnoza Pyskowice po konsultacjach 08.2022.pdf
20‑10‑2022 09:29:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

28‑11‑2022 10:54:38
Dokumenty:
Plik pdf 4. Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne - Pyskowice 11_2022.pdf
28‑11‑2022 10:54:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
588KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. Podsumowanie telefonicznych dyżurów - Pyskowice 11_2022.pdf
28‑11‑2022 10:54:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
412KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1. Podsumowanie formularza konsultacyjnego- Pyskowice 11_2022.pdf
28‑11‑2022 10:54:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
527KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Glodt , w dniu:  03‑11‑2016 08:34:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  03‑11‑2016 08:34:36
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2022 10:55:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive