BIEŻĄCE INFORMACJE


Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Pyskowice

18‑07‑2022 13:44:19

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Pyskowice zaprasza na spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców miasta, w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Pyskowice, które odbędzie się w dniu 04.08.2022 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (parter), ul. Strzelców Bytomskich 3.

Na spotkaniu przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy dla Miasta Pyskowice w zakresie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Pyskowice. Uprzejmie prosimy o przesłanie pytań i opinii dotyczących projektu uchwały oraz „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Pyskowice” na formularzu konsultacyjnym.

 

Proponowana uchwała ma duże znaczenie, ponieważ wskazuje obszary, które będą objęte procesem rewitalizacji w przyszłości. To istotne, ponieważ wskazanie tych części naszego miasta będzie miało konsekwencje m.in. przy pozyskiwaniu funduszy na poprawę jakości życia.

 

Konsultacje społeczne będą prowadzone od dnia 18 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.
 

Wypełnione czytelnie formularze prosimy przekazać:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl wpisując 
    w tytule „Konsultacje społeczne – Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”,

  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, lub

  1. bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w Biurze Obsługi Interesanta
    w pokoju 101, w godzinach pracy Urzędu.

 

Ponadto, konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

  • Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

  • Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 576937852 od godz. 09:00 do 12:00 w środy oraz od godz. 15:00 do 18:00 w piątki.

 

Korespondencja złożona przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.
W przypadku dostarczenia uwag drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Dokumenty:
Plik pdf 4. Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne-Pyskowice.pdf
18‑08‑2022 08:22:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
587KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Podsumowanie spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji-Pyskowice.pdf
05‑08‑2022 09:58:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Pyskowice.pdf
18‑07‑2022 13:49:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
195KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1 - OZ1.pdf
18‑07‑2022 13:49:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
11MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2 - OZ4.pdf
18‑07‑2022 13:49:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
11MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3 - OZ5.pdf
18‑07‑2022 13:49:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
11MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4 - OZ9.pdf
18‑07‑2022 13:49:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5 - OZ12.pdf
18‑07‑2022 13:49:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6 - OZ13.pdf
18‑07‑2022 13:49:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 7 - OZ14.pdf
18‑07‑2022 13:49:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 8 - OR1A.pdf
18‑07‑2022 13:49:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 9 - OR1B.pdf
18‑07‑2022 13:49:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10 - OR4.pdf
18‑07‑2022 13:49:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 11 - OR5.pdf
18‑07‑2022 13:49:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 12 - OR9.pdf
18‑07‑2022 13:49:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 13 - OR12.pdf
18‑07‑2022 13:49:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 14 - OR13.pdf
18‑07‑2022 13:49:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 15 - OR14.pdf
18‑07‑2022 13:49:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik nr 16 - diagnoza Pyskowice.pdf
18‑07‑2022 13:49:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Formularz konsultacyjny Pyskowice.doc
18‑07‑2022 13:52:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Glodt , w dniu:  03‑11‑2016 08:34:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  03‑11‑2016 08:34:36
Data ostatniej aktualizacji:
05‑08‑2022 09:56:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie