GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE


Głosować korespondencyjnie mogą:

-wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

-wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

-wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do dnia 2 października 2023r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych zgłasza zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 10 października 2023r.

Uwaga! W przypadku gdy wyborca rozpoczął kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych po terminie wskazanym powyżej, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 13 października 2023r.

Wyborca, który zechce dokonać zgłoszenia osobiście, to może przekazać wniosek w formie korespondencji pocztowej na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: katowice@kbw.gov.pl.

Wyborca może również dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego do komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest ujęty w obwodzie głosowania zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały lub adresem stałego zamieszkania.

Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Załatw sprawę elektronicznie:

głosowanie korespondencyjne

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
138KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Delanowska-Mazur , w dniu:  01‑09‑2023 09:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Delanowska-Mazur
email: a.delanowska@pyskowice.pl
, w dniu:  01‑09‑2023 09:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2023 10:23:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie