Lokalizacja urządzeń i obiektów budowlanych w pasie drogowym


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ
Referat Dróg Komunalnych/ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

II. NUMER POKOJU
322

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-56

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
a.zukiewicz@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7:30 - 17:30

Piątek 7:30 - 13:30


VI. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pada drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264 z późn. zm)

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ

  1. Szczegółowy i aktualny plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z proponowaną lokalizacją urządzenia - 2 egzemplarze;
  2. Projekt techniczny: szczegóły przejścia urządzenia w pasie drogowym (jeśli występuje);
  3. Szczegółowy i aktualny plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z proponowaną lokalizacją urządzenia;
  4. Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika) oraz oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej (17,00zł) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Powołaną opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.
  5. Opis dotyczący określenia technologii prowadzenia robót budowlanych związanych z lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, o ile jest koniczny;
  6. Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika), ciąg pełnomocnictw prokura oraz oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej (17,00zł) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Powołaną opłatę skarbową należy uiścić na konto na konto Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

 


VIII. OPŁATA ZA WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Wnioskodawca na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 z dnia 25.10.2021 r. wraz z późn. zm. ) jest zwolniony z opłaty skarbowej związanej z wydaniem niniejszej decyzji.


IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE

Brak

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKA SPRAWY

Brak

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Do 30 dni.

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
  • Osobiście lub pocztą
XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pyskowice. Decyzja staje się prawomocna po upływie tego terminu.
 

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Brak

 

Plik pdf Pliki do pobrania
07‑03‑2024 09:36:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
815KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Żukiewicz , w dniu:  22‑07‑2022 12:47:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  22‑07‑2022 12:47:20
Data ostatniej aktualizacji:
07‑03‑2024 09:37:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie