Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego


Prowadzony rejestr/ewidencja Sposób udostępniania
Rejestr wyborców na wniosek - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 42, poz. 388) oraz ustawą z dnia 12. kwietnia 2001 r. w sprawie Ordynacji wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499).
Ewidencja ludności na wniosek - zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłoszenia i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 199 z późniejszymi zmianami).
Ewidencja dowodów osobistych na wniosek - zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawie wydania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182).
Paszporty Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. Nr 2, poz. 5 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów oraz trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dz. U. Nr 112, poz. 1182).
Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  16‑11‑2008 00:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  16‑11‑2008 00:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2012 16:29:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie