Zadania


Zadaniem Centrum Usług Wspólnych w Pyskowicach jest:
1) prowadzenie obsługi ekonomicznej, finansowo-księgowej, administracyjnej i prawnej następujących jednostek budżetowych:
- przedszkoli,
- szkół podstawowych,
- Ogniska Pracy Pozaszkolnej,
- Miejskiego Żłobka,

- Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej:
- środków przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych w zakresie oświaty,
- środków przyznanych na podstawie porozumień, umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami w zakresie oświaty,
- Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
- Ogniska Pracy Pozaszkolnej,
- Miejskiego Żłobka,

- Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- Miejksiego Ośrodka Kultury i Sportu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3) realizowanie zadań własnych gminy w zakresie oświaty, zgodnie z zapisami ustawowymi oraz zasadami określonymi przez gminę.
Szczegółowe zadania Zespołu określa STATUT CUW.

Informacja wytworzona przez:
Dorota Oziębała tel.:32 332-60-40 , w dniu:  29‑11‑2008 09:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  29‑11‑2008 09:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2023 14:25:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie