Poświadczenie własnoręczności podpisu na deklaracjach i formularzach rentowych do uzyskania lub pobrania rent z instytucji zagranicznych z dniaI. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Wydział Organizacyjny

II. NUMER POKOJU
107 - parter,
215 - I piętro
333 - II piętro

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-20 wew. 7107,
32 332-60-00 wew. 7215,
32 332-60-57 wew. 7333.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
info@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.30

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Art. 122 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. - O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Tekst jednolity Dz.U. nr 39 poz. 353 z 2004 r. z późn. zm.)

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

VIII. OPŁATA SKARBOWA
Brak

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Brak

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKA SPRAWY
Brak

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI
Sprawa jest załatwiana natychmiast, chyba, że wymagane jest poświadczenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Osobiście


XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Konieczny jest osobisty kontakt pracownika Wydziału z osobą, której dotyczy dana sprawa, np.: wnioskodawca przychodzi do Urzędu lub jeśli jest to utrudnione z powodu choroby lub podeszłego wieku, pracownik poświadcza własnoręczność podpisu wnioskodawcy w jego miejscu zamieszkania.

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 08:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  08‑12‑2008 08:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2009 11:56:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie