Budżet i majątekBUDŻET

Rozdział

Wyszczególnienie

Budżet na rok 2015

80114


ZOPO - ogółem

754.500,00


Wynagrodzenia i pochodne

657.000,00


Pozostałe wydatki bieżące

87.000,00


Świadczenia na rzecz osób fizycznych

300,00


Odpis na ZFŚS

10.200,00

80113


Dowożenie uczniów do szkół

15.000,00

85415


Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne

16.000,00

80195


Pozostała działalność

3.000,00

Razem ZOPO

788.500,00
MAJĄTEK

Wyposażenie konto 013 -70.902,85

Środki trwałe konto 011 - 94.325,06 zł

Wartości niematerialne i prawne konto 020 - 9.410,68zł

Stan na dzień 31-12-2014r.

Informacja wytworzona przez:
Dorota Oziębała tel.:32 332-60-40 , w dniu:  29‑11‑2008 09:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  29‑11‑2008 09:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑04‑2015 13:52:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie