2020 rok


Kolejny raz zapraszamy mieszkańców Pyskowic do podjęcia decyzji na co przeznaczyć część budżetu naszego miasta. Przed nami IV już edycja Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Procedura jest prosta i niewiele się ona zmieniła w stosunku do roku ubiegłego.

 • Kwota przeznaczona na realizację zadań w Pyskowickim Budżecie Obywatelskim w 2020 r. wynosi 128.684,00 zł brutto i jest podzielona po 64.342,00 zł brutto dla części południowej i północnej miasta,
 • W Pyskowickim Budżecie Obywatelskim brać udział, poprzez składanie wniosków z projektami, popieranie projektów i głosowanie, mogą mieszkańcy Pyskowic ,
 • Głosowanie odbywać się będzie, wzorem lat ubiegłych, zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej,
 • Zwycięskie zadania zostaną zrealizowane do końca 2020 roku,
 • Koszt wnioskowanego projektu nie może być niższy niż 5.000,00 zł brutto i wyższy niż 64.342,00 zł brutto,
 • Wnioskowany projekt musi dotyczyć zadania, które:
 • jest możliwe do realizacji do końca 2020 roku,
 • wpisuje się w zakres zadań własnych gminy,
 • będzie realizowane na terenach będących własnością gminy,
 • spełnia warunek ogólnodostępności.

Ideą Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego jest zwiększenie wpływu mieszkańców Pyskowic na wydatki publiczne. Jest to efektywne narzędzie, które służy aktywizacji społecznej, promuje działania obywatelskie i pomaga wyłaniać lokalnych liderów. Budżet Obywatelski opiera się na obywatelskich projektach, dotyczących różnych przedsięwzięć i inwestycji. Mieszkańcy w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi mogą zmieniać swoje otoczenie. Budżet Obywatelski jest również znakomitym narzędziem edukacyjnym w dziedzinie samorządności, a w szczególności w zakresie zarządzania publicznymi finansami. Proces Budżetu Obywatelskiego pozwala na budowanie lokalnego kapitału społecznego i zwiększa poczucie identyfikacji z gminą. Dzięki niemu będziecie Państwo mogli przygotowywać własne projekty i popierać te zgłoszone przez innych, które w Państwa opinii najbardziej przyczynią się do rozwoju lokalnej wspólnoty. Jesteśmy przekonani, że Pyskowicki Budżet Obywatelski zainteresuje i zaangażuje wielu mieszkańców Pyskowic, przez co wyzwoli pokłady pozytywnej społecznej energii.

Efekty wdrożenia Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego:

 • aktywizacja mieszkańców, którzy mają możliwość aktywnego współdecydowania o wybranych aspektach rozwoju lokalnego,
 • nawiązanie dialogu społecznego i zwiększenie przejrzystości procesu zarządzania środkami publicznymi,
 • uzyskanie od mieszkańców cennych informacji na temat społecznych potrzeb, oczekiwań i preferencji,
 • wspieranie demokratyzacji procesu decyzyjnego, budowa społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego,
 • stworzenie form porozumienia między różnymi środowiskami,
 • promocja przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności wśród mieszkańców oraz aktywnych postaw prospołecznych.


Najważniejsze etapy i terminy Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku:

 • nabór wniosków: 2 – 20 marca 2020 r.

Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien dotyczyć zadania, które ma być zrealizowane w części miasta, w której wnioskodawca zamieszkuje. Dla projektu należy przedstawić listę poparcia z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Pyskowic, zamieszkałych odpowiednio w północnej albo południowej części miasta.
v  weryfikacja wniosków: 23 marca - 10 kwietnia 2020 r.
Pod kątem formalnym, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, wykonalności technicznej projektu.

 • publikacja na stronie internetowej projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania wraz z uzasadnieniem: 14 kwietnia 2020 r.
 • możliwość złożenia pisemnego odwołania w przypadku wniosku odrzuconego: 15 – 17 kwietnia 2020 r.
 • procedura odwoławcza: 18 – 22 kwietnia 2020 r.
 • promocja wniosków zakwalifikowanych do głosowania: 23 kwietnia – 7 maja 2020 r.
 • głosowanie: 8 – 19 maja 2020 r.

W formie papierowej i w formie elektronicznej. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Pyskowic. Każdy uprawniony może oddać jeden głos we własnym imieniu.

 • publikacja wyników głosowania na stronie internetowej: 29 maja 2020 r.
 • realizacja zwycięskich zadań: czerwiec-grudzień 2020 r.
Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  20‑02‑2020 11:00:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  20‑02‑2020 11:00:55
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2020 11:26:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive