2019 rok


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a także w celu integracji i aktywizacji mieszkańców naszego miasta, z przyjemnością informujemy, że w 2019 roku po raz trzeci zrealizowany zostanie Pyskowicki Budżet Obywatelski.

Procedura Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego jest prosta. Podobnie jak w latach ubiegłych na zadania w ramach PBO zostanie przeznaczone 150.000,00 zł. Środki te zostają podzielone po 75.000,00 zł dla każdej części miasta: południowej i północnej.

Ideą Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego jest zwiększenie wpływu mieszkańców Pyskowic na wydatki publiczne. Jest to efektywne narzędzie, które służy aktywizacji społecznej, promuje działania obywatelskie i pomaga wyłaniać lokalnych liderów. Budżet Obywatelski opiera się na obywatelskich projektach, dotyczących różnych przedsięwzięć i inwestycji. Mieszkańcy w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi mogą zmieniać swoje otoczenie. Budżet Obywatelski jest również znakomitym narzędziem edukacyjnym w dziedzinie samorządności, a w szczególności w zakresie zarządzania publicznymi finansami. Proces Budżetu Obywatelskiego pozwala na budowanie lokalnego kapitału społecznego i zwiększa poczucie identyfikacji z gminą. Dzięki niemu będziecie Państwo mogli przygotowywać własne projekty i popierać te zgłoszone przez innych, które w Państwa opinii najbardziej przyczynią się do rozwoju lokalnej wspólnoty. Jesteśmy przekonani, że Pyskowicki Budżet Obywatelski zainteresuje i zaangażuje wielu mieszkańców Pyskowic, przez co wyzwoli pokłady pozytywnej społecznej energii.

Efekty wdrożenia Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego:

  •     aktywizacja mieszkańców, którzy mają możliwość aktywnego współdecydowania o wybranych aspektach rozwoju lokalnego,
  •     nawiązanie dialogu społecznego i zwiększenie przejrzystości procesu zarządzania środkami publicznymi,
  •     uzyskanie od mieszkańców cennych informacji na temat społecznych potrzeb, oczekiwań i preferencji,
  •     wspieranie demokratyzacji procesu decyzyjnego, budowa społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego,
  •     stworzenie form porozumienia między różnymi środowiskami,
  •     promocja przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności wśród mieszkańców oraz aktywnych postaw prospołecznych.

 

Najważniejsze etapy Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku:
    1 marca - 22 marca – nabór wniosków
    25 marca - 8 kwietnia - ocena wniosków
    9 kwietnia - publikacja wniosków przyjętych do głosowania na stronie internetowej www.pyskowice.pl/budzetobywatelski
    9 - 26 kwietnia - promocja wniosków zakwalifikowanych do głosowania
    29 kwietnia - 10 maja - głosowanie
    20 maja – ogłoszenie wyników głosowania na stronie internetowej www.pyskowice.pl/budzetobywatelski
    21 maja - przekazanie zwycięskich zadań do realizacji wydziałom UM lub jednostkom organizacyjnym Gminy
    czerwiec - grudzień - realizacja zadań przez wydziały UM lub jednostki organizacyjne Gminy

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  27‑02‑2019 11:35:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  27‑02‑2019 11:35:34
Data ostatniej aktualizacji:
01‑03‑2019 12:29:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive