Medal za długoletnie pożycie małżeńskie - 'Złote Gody'


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU
109

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-08
32 332-60-09

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. 2019.0.25 t.j. z późn. zm.)

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Brak

VIII. OPŁATA SKARBOWA
Nie podlega opłacie

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Nie podlega opłacie

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKA SPRAWY

Zgłoszenia dokonują jubilaci osobiście lub ich krewni - w terminie do końca marca br.

Wymagane dokumenty:

  • dowody osobiste jubilatów,

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Po otrzymaniu medali z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Osobiście

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak

XIV. DODATKOWE INFORMACJE

  • o terminie dekoracji przyznanymi medalami \"Za długoletnie pożycie małżeńskie\" jubilaci powiadamiani są pisemnie.
  • o uroczystości powiadamia się także zakłady pracy jubilatów (jeżeli istnieją),
  • w uzasadnionych przypadkach akt dekoracji może być dokonany w miejscu zamieszkania jubilatów,
  • zgłoszenie dotyczy tylko osób zamieszkałych w Pyskowicach.
Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 12:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2019 14:19:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive