Zmiana imienia/nazwiska


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU
109

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-08,
32 332-60-09.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 13.30

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 15.11.1956 r. - O zmianie imion i nazwisk (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992)

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ

Wymagane dokumenty:

 • wniosek z uzasadnieniem,
 • dowód osobisty,
 • osoby zamieszkałe za granica składają wniosek za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
VIII. OPŁATA SKARBOWA

W kasie Urzędu
 • kasa czynna od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartek 7.30 - 17.30, w piątek 7.30 - 13.30,
 • w ostatnim roboczym dniu miesiąca do godz. 13.00,
 • w ostatnim roboczym dniu roku do godz. 11.00

Na konto Urzędu

PKO Bank Polski S.A.
nr konta 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Za decyzję o zmianie imienia lub nazwiska - 37 zł

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

 • Wniosek o zmianę nazwiska lub imienia uwzględnia się jeżeli jest uzasadniony ważnymi przyczynami, w szczególności gdy wnioskodawca nosi nazwisko:

  • ośmieszające lub nie licujące z godnością człowieka,

  • o brzmieniu niepolskim,

  • posiadającego formę imienia,

  • gdy pragnie zmienić nazwisko, którego używa lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione.

 • Wniosku o zmianę nazwiska nie uwzględnia się, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej lub wojskowej - chyba, że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie pod nim znany.

 • Zmiana nazwiska obojga rodziców dotyczy także małoletnich dzieci jeżeli nazwisko zmienia tylko jeden z rodziców , drugi musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska dziecka. Jeżeli dziecko ukończyło 14 lat potrzebna jest również jego zgoda.

 • Jeżeli zmiana nazwiska ma dotyczy tylko małoletniego dziecka z wnioskiem występuje jedno z rodziców lub opiekun prawny - wymagana jest zgoda obojga rodziców, w razie braku porozumienia między nimi każde z rodziców może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Do miesiąca

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Brak

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem kierownika USC.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Nadanie nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca, chyba, że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.
 

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 10:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2019 14:38:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive