Zgłoszenie noworodka z dnia 13.02.2007I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU
109

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-08,
32 332-60-09.
IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 13.30

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29.09.1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1688

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ

 • w przypadku gdy rodzice są małżeństwem:
  • dowody osobiste rodziców,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,

 • w przypadku gdy matka jest panną:
  • dowód osobisty matki,
  • odpis skrócony aktu urodzenia matki,

 • w przypadku gdy matka jest rozwiedziona:
  • dowód osobisty matki,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentancję z wyroku sądu,

 • w przypadku gdy matka jest wdową:
  • dowód osobisty matki,
  • odpis skrócony aktu zgonu męża,


W przypadku, gdy akt stanu cywilnego jest sporządzony w tutejszym USC ww. odpisy nie są wymagane.

VIII. OPŁATA SKARBOWA
Nie pobiera się

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Nie pobiera się

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe w ciągu 3 dni. Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia. Wydaje się 3 odpisy skrócone aktu urodzenia dziecka, zwolnione od opłaty.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Niezwłocznie

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Brak

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa sporządzenia aktu urodzenia następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od otrzymania, za pośrednictwem kierownika USC.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Przy rejestracji urodzenia może nastąpić uznanie dziecka prze ojca.

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 09:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2009 12:59:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive