Zgłoszenie noworodka


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU
109

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-08,
32 332-60-09.
IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 13.30

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ

  • dowody osobiste rodziców
 


VIII. OPŁATA SKARBOWA
Nie pobiera się

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Nie pobiera się

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Rejestracji należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe w ciągu 3 dni. Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia. Po rejestracji wydaje się jeden egzemplarz odpisu aktu urodzenia dziecka, który jest zwolniony z opłaty oraz powiadomienie o nadaniu nr PESEL.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Niezwłocznie

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Brak

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa sporządzenia aktu urodzenia następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od otrzymania, za pośrednictwem kierownika USC.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Przy rejestracji urodzenia może nastąpić uznanie dziecka prze ojca.

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 09:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2019 14:35:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive