Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU
109

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-08,
32 332-60-09.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego;
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Wymagane dokumenty:

  • dowód tożsamości ojca i matki dziecka,
W przypadku paszportu - zaświadczenie o zameldowaniu.


VIII. OPŁATA SKARBOWA
Nie pobiera się

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Nie pobiera się

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki oraz gdy ojcostwo nie zostało ustalone wyrokiem sądu.

Sprawa wymaga osobistego zgłosznia się:

  • ojca dziecka,

  • matki dziecka lub opiekuna prawnego dziecka,

  • dziecka, które ukończyło 13 lat,

  • przedstawiciela ustawowego ojca - jeżeli ojciec posiada ograniczoną zdolnośc do czynności prawnych.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Niezwłocznie

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Osobiście

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem kierownika USC.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Oświadczenie o uznaniu dziecka można złożyć w każdym USC.
 

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 09:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2019 14:27:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive