Struktura organizacyjna


Struktura organizacyjna


Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku.

W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów

2) liczbę pracowników przedszkola

3) liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

4) terminy przerw pracy przedszkola ( wykorzystane na remont i bieżące naprawy

i konserwacje)

5) ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola uwzględniający wymagania zdrowotne, higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

6) Liczba oddziałów: 4

Pracownicy placówki:

dyrektor - mgr Anna Bera-Robak

z-ca dyrektora mgr Ewa Pałasz

 

Nauczyciele:

mgr Judyta Dworczyk

mgr Beata Górska

mgr Barbara Nadolska

mgr Ewa Pałasz

mgr Iwona Skorupa

mgr Renata Pilna

mgr Jessica Figurowicz-Oklej

mgr Iwona Szandurka-Bodzioch

mgr Joanna Błaszków

 

Informacja wytworzona przez:
Anna Bera-Robak tel.:32/233-24-38 , w dniu:  28‑03‑2011 10:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Danuta Adamska
email: d-adamska@o2.pl tel.:32/233-24-38
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2020 10:07:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive