Załatwianie spraw


Skargi i wnioski przyjmuje dyrektor przedszkola

od 900 - 1100 we wtorek, czwartek i piątek

od 1500 - 1530 w poniedziałek i środę

oraz w sprawach pilnych każdorazowo, gdy jest obecny w przedszkolu, w innych przypadkach po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub osobistym.
W razie nieobecności dyrektora zastępstwo przejmuje nauczycielka
mgr Mariola Pola.

Logopeda mgr Daria Knopek udziela informacji w czasie dyżuru w godzinach popołudniowych.

W sprawach związanych z odpłatnością informacji udziela:

kierownik gospodarczy - Marianna Wesołowska

1. odpłatności za opiekę nad dzieckiem w godzinach w których nie jest realizowana podstawa programowa wynosi 1,- zł. za godzinę, zasady określa:

Ustawa o systemie oświaty
w sprawie opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice.

2. odpłatność za dzienną stawkę żywieniową wynosi 5,- zł, zasady określa:

Zarządzenie nr 12/2015 Dyrektora Przedszkola nr 3 z dn 25.06.2015 r
w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Pyskowice.

Uchwała oraz Zarządzenie dotyczące odpłatności do wglądu w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.

Informacja wytworzona przez:
Marianna Wesołowska
email: przedszk_3@op.pl tel.:32/233-27-43
, w dniu:  08‑04‑2011 12:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marianna Wesołowska
email: przedszk_3@op.pl tel.:32/233-27-43
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2018 11:03:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive