Struktura organizacyjna


Strukturę organizacyjną Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach tworzą:

 • Dyrektor jednostki- mgr Iwona Kupczyńska

 • Kadra pedagogiczna - nauczyciele,

 • Pracownicy administracji,

 • Pracownicy obsługi na stanowiskach związanych z pracą w kuchni, czynnościami porządkowo - higienicznymi i konserwatorskimi.

Dyrektor Przedszkola - mgr Iwona Kupczyńska - Dorota Siwek

Kadra pedagogiczna:

- mgr Iwona Jaszczyk

- lic. Wanda Tomsia

- mgr Violetta Zając

- lic. Katarzyna Szymczak

- Irena Szołtysek

Logopeda - mgr Katarzyna Kaczmarczyk

Katechetka - mgr Gabriela Bujara

Język angielski - mgr Małgorzata Kupczyńska

 

Liczba miejsc w przedszkolu

75

Liczba oddziałów przedszkolnych

3

 

Szczegółową organizację pracy przedszkola (edukacji, wychowania, opieki) w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny.

Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor przedszkola, do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Arkusz organizacyjny przedszkola określa w szczególności:

 • liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów

 • liczbę i czas pracy pracowników przedszkola;
  liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;

 • kwalifikacje nauczycieli;

 • terminy przerw pracy przedszkola ( wykorzystane na remont i bieżące naprawy i konserwacje)

 • ramowy rozkład dnia, który uwzględnia między innymi: wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zdrowia i higieny oraz potrzeb rozwojowych dzieci i oczekiwań rodziców.

W oparciu o "ramowy rozkład dnia" nauczyciele, którym dyrektor wyznaczył opiekę nad danym odziałem przedszkolnym opracowują dla niego "szczegółowy rozkład dnia", zgodny z potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami dzieci w tym oddziale.

Informacja wytworzona przez:
Natalia Jakubiuk , w dniu:  28‑03‑2011 20:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Natalia Jakubiuk
email: kaliopse@interia.pl tel.:32 233-25-80
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑06‑2021 11:53:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive