Zapisy dzieci


REKRUTACJACzyli, jak krok po kroku, zapisać dziecko do przedszkola.


Zapisy dzieci na wolne miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2015/2016
odbywać się będą w terminie od 16.03. do 03.04.2015 r.


I. W celu zapisania dziecka należy w wyżej wskazanym terminie:
1 . Pobrać wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (tzw. "kartę zapisu")
Wniosek można pobrać w placówce lub z naszej strony internetowej
w pliku do pobrania znajdującym się na dole tejże "zakładki"
- dostępny od 16.03. 2015 r.

2 .Wypełnić czytelnie i dokładnie wszystkie rubryki wniosku i załącznika.
Wniosek składa się z dwóch części (4 strony) i załącznika (1 strona)
3. Jeśli to konieczne załączyć wszystkie wymagane dokumenty dodatkowe wskazane we wniosku (np. zaświadczenia, oświadczenia i inne).

4. Wypełniony wniosek musi być podpisany czytelnie przez obydwoje rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
5. Prawidłowo wypełniony wniosek z załączoną dokumentacją wskazaną we wniosku złożyć w przedszkolu.

ZARZĄDZANIE nr 01/02/2015

Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach

z dnia 10.02.2015 r.w sprawie: określenia terminu zapisów dzieci i składania dokumentów w związku z naborem dzieci do Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016


Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 ) oraz w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Pyskowice, Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach zarządza, co następuje:

§ 1. Określa się następujące terminy składania dokumentów w związku z naborem dzieci do Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016


L. p.

Rodzaj czynności

Termin

1.


Składanie Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 1 w Pyskowicach w roku szkolnym 2015/2016 przez rodziców dzieci uczęszczających obecnie do placówkiOd 16.02.2015 r.
do 28.02.2015 r.

2.


Składanie wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka do Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016
Od 16.03.2015 r.
do 03.04.2015 r.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej przedszkola.

Informacja wytworzona przez:
Natalia Jakubiuk
email: kaliopse@interia.pl tel.:32 233-25-80
, w dniu:  29‑01‑2009 14:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Natalia Kciuk
email: nataliakonska@gmail.com tel.:32/233-25-80
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2015 19:11:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive