Ogłoszenie naboru


- OGŁOSZENIE -

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ( administracyjne ) w Sekcji Realizacji Świadczeń i Usług Ośrodka Pomocy Społecznej
Proponowany wymiar czasu pracy : 3/4 etatu.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało :

- opracowywanie bilansów potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej

- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i realizacją świadczeń oraz

obsługaadministracyjnaw tym zakresie

- prowadzenie ewidencji rejestrów i sprawozdawczości

- inicjowanie działań i współpraca z strukturami OPS oraz instytucjami, organizacjami

i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań OPS.


Wymagane kwalifikacje i umiejętności :

- wykształcenie wyższe ( preferowane będą oferty kandydatów, którzy ukończyli studia

wyższe na kierunkach : administracja , prawo )

- obsługa komputera w zakresie pracy biurowej,

- umiejętność prowadzenia prac biurowych,

- umiejętność sprawnej organizacji pracy,

- kreatywność , sumienność

- umiejętność pracy w zespole


Wymagane dokumenty :

- życiorys z opisem dotychczasowego zatrudnienia,

- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,

- oświadczenie,że kandydat nie był karany za przestępstwo z winy umyślnej

oraz nie toczy sięprzeciwko niemu postępowanie karne,

- oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm. )w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika Sekcji Realizacji Świadczeń i Usług Ośrodka Pomocy Społecznej.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
"Kandydat na stanowisko pracownika w Sekcji Realizacji Świadczeń i Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach" do dnia 21.XI. 2005r. do godz. 15,30 ( decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej ) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Cicha 1 , 44-120 Pyskowice lub osobiście w siedzibie Ośrodka , Sekretariat ( pok.nr 3 )
Wyboru ofert dokona Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
O miejscu i terminie przeprowadzenia postępowania dot.naboru kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  27‑11‑2008 23:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2008 23:18:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive