Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych


Ewidencje spraw, niezbędne rejestry oraz archiwum prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22.XII.1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych z późn.zm. Udostępnianie danych w nich zawartych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej.

W Ośrodku prowadzone są rejestry :

- rejestr korespondencji

- rejestr protokołów

- rejestr wywiadów środowiskowych, alimentacyjnych

- rejestr decyzji administracyjnych

- rejestr imienny udzielonej pomocy

- rejestr kosztów realizowanych świadczeń z pomocy społecznej

- rejestr bezdomnych, "niebieskiej karty"

- rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych

- rejestr skarg i wniosków

- rejestr aktów wewnętrznych, itp.

Informacja wytworzona przez:
Joanna Delikat , w dniu:  27‑11‑2008 21:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2011 11:12:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive