Działalność OPP


OPP prowadzi dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w pyskowickich szkołach. Rozwija różnorodne zainteresowania i uzdolnienia wychowanków, pogłębia oraz rozszerza ich wiedzę i umiejętności wykraczające poza szkolne programy nauczania, stwarza warunki do rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego itp.

 

Misja OPP w Pyskowicach

  • Zapewniamy dzieciom i młodzieży atrakcyjną ofertę edukacyjną dla rozwoju ich uzdolnień
  • Wspieramy każdego wychowanka, aby mógł wszechstronnie i harmonijnie rozwijać się zgodnie z osobistymi potrzebami,talentami i możliwościami
  • Uczymy wychowanków umiejętności utożsamiania się i samorealizacji we własnym mieście, regionie, ojczyźnie i zjednoczonej Europie
  • Wspomagamy rodziców i nauczycieli w ich wychowawczej roli.
 
 

W Gminie Pyskowice działa Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Jest to placówka oświatowa finansowana z dotacji Powiatu Gliwickiego przekazanej na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Gliwickim  a Gminą Pyskowice. Ognisko Pracy Pozaszkolnej  prowadzi zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu Pyskowice oraz szkół podstawowych z terenu Gmin Toszek, Wielowieś i Rudziniec.

Powiat Gliwicki

Powiat Gliwicki


 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Wondołowska
email: opppyskowice1@wp.pl
, w dniu:  04‑04‑2011 08:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Smyl , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑08‑2021 08:22:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive