Zamówienia publiczne


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
851KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Adaptacja holu na salę fitness w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyskowicach"

03‑09‑2018 21:00:36
Dokumenty:
Plik pdf 1 - Zapytanie ofertowe.pdf
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2 - Załącznik nr 1 - projekt budowlany - część opisowa.pdf
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3 - Załącznik nr 1 - projekt budowlany - część rysunkowa.pdf
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4 - Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 5 - Załącznik nr 3 - formularz Oferty.docx
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 6 - Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna zamówienia publicznego.doc
03‑09‑2018 21:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach"

03‑08‑2018 20:02:27
Dokumenty:
Plik docx 1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 2. SIWZ (Specyfikacja Istatnych Warunków Zamówienia).docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
22MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Umowa.doc
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
162KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Warunki gwarancji.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 11. Klauzula informacyjna - RODO.docx
03‑08‑2018 20:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 12. Odpowiedzi na zapytania.pdf
16‑08‑2018 21:50:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
449KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 13. Informacja z otwarcia ofert.pdf
21‑08‑2018 10:03:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
485KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 14. Ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf
25‑08‑2018 15:42:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
477KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
22‑10‑2018 22:08:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
490KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Wymiana ogrodzenia na Stadionie Sportowym".

15‑06‑2018 17:08:53
Dokumenty:
Plik pdf Zaproszenie do skladania ofert.pdf
15‑06‑2018 17:21:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 1 - Oferta.docx
15‑06‑2018 17:21:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf
15‑06‑2018 17:21:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
762KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załacznik nr 3 - Klauzula informacyjna.pdf
15‑06‑2018 17:21:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
601KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wynikach wyboru oferty.pdf
11‑07‑2018 13:27:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
311KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów wykonawczych na rozbudowę i modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach w oparciu o projekt budowlany - modernizacja MOKiS - III etap

08‑05‑2018 15:31:59
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów wykonawczych na rozbudowę i modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach w oparciu o projekt budowlany - modernizacja MOKiS - III etap.pdf
08‑05‑2018 15:38:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
734KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik nr 1 - 1 z 4 - Projekt Budowlany - RYSUNKI CZ. ELEKTRYCZNA.zip
08‑05‑2018 15:38:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
7,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik nr 1 - 2 z 4 - Projekt Budowlany - RYSUNKI CZ. SANITARNA.zip
08‑05‑2018 15:38:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
13MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik nr 1 - 3 z 4 - Projekt Budowlany - PROJEKT A-B część 1 z 2.zip
08‑05‑2018 15:38:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
58,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik nr 1 - 4 z 4 - Projekt Budowlany - PROJEKT A-B część 2 z 2.zip
08‑05‑2018 15:38:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
54,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik nr 2 - Przedmiary Robót.zip
08‑05‑2018 15:38:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
929KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik nr 3 - Specyfikacje Techniczne.zip
08‑05‑2018 15:38:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
8,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4 - Ogółna charakterystyka robót.pdf
08‑05‑2018 15:38:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Janusz Keller , w dniu:  27‑11‑2008 20:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2019 10:23:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive