Kontrole


Kontrole przeprowadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej

w Pyskowicach

2010 rok
Kontrola 22.03.2010 r.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

Tematyka przeprowadzonej kontroli

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2009 r.

Data rozpoczęcia kontroli

22.03.2010 r.

Data zakończenia kontroli

25.03.2010 r.

Wydane zalecenia pokontrolne

Brak zaleceń

Protokół 22.03.2010r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kontrole

27‑11‑2015 12:25:21

2011 rok

Brak kontroli

2012 rok

Brak kontroli

2013 rok

Brak kontroli

2014 rok

Brak kontroli

2015 rok
Kontrola 12.11.2015 r.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu
Tematyka przeprowadzonej kontroli
  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego ttytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Okres objęty kontrolą od stycznia 2012 r. do grudnia 2014 r.
Data rozpoczęcia kontroli 12 listopad 2015 r.
Data zakończenia kontroli 16 listopad 2015 r.
Wydane zalecenia pokontrolne Brak zaleceń

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Ewa Kotylak , w dniu:  24‑11‑2014 14:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Kotylak tel.:032/ 233-24-75 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2015 12:47:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive