Zamówienia publiczne


Pyskowice,dn. 10.01.2005r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dostawę książek

Zamawiający:

Miejska Biblioteka Publiczna

Pl. Piłsudskiego 1

44-120 Pyskowice

tel 233 24 75

e-mail: biblioteka@pyskowice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO na systematyczną dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury popularno- naukowej, naukowej (włącznie z publikacjami uczelnianymi), wznowień i nowości do siedziby Biblioteki (ok. 1500 woluminów).

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godzinach: 10.00- 15.00 .
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia :

od podpisania umowy do 31.12.2005 r.

3. Nomenklatura : kod grupy dostaw według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):221.

 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 2. cena- 60%

  lista wydawnictw preferowanych przez Zamawiającego - 20%

  upust- 20%

 3. Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
 4. Ilona Surman i Ewa Kotylak

  nr tel. - 233 24 75

  w godz.- 10.00 - 15.00

 5. Oferty należy składać do dnia 26.01.05r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego.
 6. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 26.01.05r. o godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 8. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 Prawo Zamówień Publicznych spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz wymagania SIWZ.
 9. Zamawiający nie zgadza się na składanie ofert częściowych i wariantowych.

Pyskowice, dn. 26.01.2005r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice w dniu 10.01.2005r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej ogłosiła przetarg nieograniczony na:

systematyczną dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury popularno- naukowej, naukowej (włącznie z publikacjami uczelnianymi), wznowień i nowości do siedziby Biblioteki (ok. 1500 woluminów).

W terminie składania ofert, tj. do dnia 26.01.2005r. do godz. 10.00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym unieważnia się postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.


Pyskowice,dn. 26.01.2005r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dostawę książek

Zamawiający:

Miejska Biblioteka Publiczna

Pl. Piłsudskiego 1

44-120 Pyskowice

tel 233 24 75

e-mail: biblioteka@pyskowice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO na systematyczną dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury popularno- naukowej, naukowej (włącznie z publikacjami uczelnianymi), wznowień i nowości do siedziby Biblioteki (ok. 1500 woluminów).

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godzinach: 10.00- 15.00 .
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia :

od podpisania umowy do 31.12.2005 r.

3. Nomenklatura : kod grupy dostaw według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):221.

 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 2. cena- 60%

  lista wydawnictw preferowanych przez Zamawiającego - 20%

  upust- 20%

 3. Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
 4. Ilona Surman i Ewa Kotylak

  nr tel. - 233 24 75

  w godz.- 10.00 - 15.00

 5. Oferty należy składać do dnia 14.02.05r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego.
 6. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 14.02.05r. o godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 8. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 Prawo Zamówień Publicznych spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz wymagania SIWZ.
 9. Zamawiający nie zgadza się na składanie ofert częściowych i wariantowych.


Pyskowice, dn. 14.02.2005r.

Unieważnienie postępowania

Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice w dniu 26.01.2005r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej ogłosiła przetarg nieograniczony na:

systematyczną dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury popularno- naukowej, naukowej (włącznie z publikacjami uczelnianymi), wznowień i nowości do siedziby Biblioteki (ok. 1500 woluminów).

W terminie składania ofert, tj. do dnia 14.02.2005r. do godz. 10.00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym unieważnia się postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.


Pyskowice,dn. 20.12.2005r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dostawę książek

Zamawiający:

Miejska Biblioteka Publiczna

Pl. Piłsudskiego 1

44-120 Pyskowice

tel 233 24 75

e-mail: biblioteka@pyskowice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO na systematyczną dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury popularno- naukowej, naukowej (włącznie z publikacjami uczelnianymi), wznowień i nowości do siedziby Biblioteki (ok. 1500 woluminów).

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godzinach: 10.00- 15.00 .
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia :

od podpisania umowy do 31.12.2006 r.

3. Nomenklatura : kod grupy dostaw według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):221.

 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 2. cena- 60%

  lista wydawnictw preferowanych przez Zamawiającego - 20%

  upust- 20%

 3. Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
 4. Ilona Surman i Ewa Kotylak

  nr tel. - 233 24 75

  w godz.- 10.00 - 15.00

 5. Oferty należy składać do dnia 13.01.06r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego.
 6. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 13.01.06r. o godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 8. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 Prawo Zamówień Publicznych spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz wymagania SIWZ.
 9. Zamawiający nie zgadza się na składanie ofert częściowych i wariantowych.

Unieważnienie postępowania

Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice w dniu 20.12.2005r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej ogłosiła przetarg nieograniczony na:

systematyczną dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury popularno- naukowej, naukowej (włącznie z publikacjami uczelnianymi), wznowień i nowości do siedziby Biblioteki (ok. 1500 woluminów).

W terminie składania ofert, tj. do dnia 13.01.2006r. do godz. 10.00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym unieważnia się postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.


Pyskowice,dn. 16.01.2006r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dostawę książek

Zamawiający:

Miejska Biblioteka Publiczna

Pl. Piłsudskiego 1

44-120 Pyskowice

tel 233 24 75

e-mail: biblioteka@pyskowice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO na systematyczną dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury popularno- naukowej, naukowej (włącznie z publikacjami uczelnianymi), wznowień i nowości do siedziby Biblioteki (ok. 1500 woluminów).

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godzinach: 10.00- 15.00 .
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia :

od podpisania umowy do 31.12.2006 r.

3. Nomenklatura : kod grupy dostaw według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):221.

 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 2. cena- 60%

  lista wydawnictw preferowanych przez Zamawiającego - 20%

  upust- 20%

 3. Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
 4. Ilona Surman i Ewa Kotylak

  nr tel. - 233 24 75

  w godz.- 10.00 - 15.00

 5. Oferty należy składać do dnia 30.01.06r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego.
 6. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 30.01.06r. o godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 8. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 Prawo Zamówień Publicznych spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz wymagania SIWZ.
 9. Zamawiający nie zgadza się na składanie ofert częściowych i wariantowych.

Pyskowice, dn. 30.01.2006r.

Unieważnienie postępowania

Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice w dniu 16.01.2006r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej ogłosiła przetarg nieograniczony na:

systematyczną dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury popularno- naukowej, naukowej (włącznie z publikacjami uczelnianymi), wznowień i nowości do siedziby Biblioteki (ok. 1500 woluminów).

W terminie składania ofert, tj. do dnia 30.01.2006r. do godz. 10.00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym unieważnia się postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.


Pyskowice,dn. 05.01.2007r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dostawę książek

Zamawiający:

Miejska Biblioteka Publiczna

Pl. Piłsudskiego 1

44-120 Pyskowice

tel (032) 233 24 75

e-mail: biblioteka@pyskowice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO na systematyczną dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury popularno- naukowej, naukowej (włącznie z publikacjami uczelnianymi), wznowień i nowości do siedziby Biblioteki (ok. 1500 woluminów).

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godzinach: 10.00- 15.00 .
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia :

od podpisania umowy do 31.12.2007 r.

3. Nomenklatura : kod grupy dostaw według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):221.

 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 2. cena- 60%

  lista wydawnictw preferowanych przez Zamawiającego - 20%

  upust- 20%

 3. Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
 4. Ilona Surman i Ewa Kotylak

  nr tel. - (032) 233 24 75

  w godz.- 10.00 - 15.00

 5. Oferty należy składać do dnia 19.01.07r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego.
 6. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 19.01.07r. o godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 8. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 Prawo Zamówień Publicznych spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz wymagania SIWZ.
 9. Zamawiający nie zgadza się na składanie ofert częściowych i wariantowych.

Pyskowice, dn. 19.01.2007r.

Unieważnienie postępowania

Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice w dniu 05.01.2007r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej ogłosiła przetarg nieograniczony na:

systematyczną dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury popularno- naukowej, naukowej (włącznie z publikacjami uczelnianymi), wznowień i nowości do siedziby Biblioteki (ok. 1500 woluminów).

W terminie składania ofert, tj. do dnia 19.01.2007r. do godz. 10.00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym unieważnia się postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.


Pyskowice,dn. 22.01.2007r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dostawę książek

Zamawiający:

Miejska Biblioteka Publiczna

Pl. Piłsudskiego 1

44-120 Pyskowice

tel (032) 233 24 75

e-mail: biblioteka@pyskowice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO na systematyczną dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury popularno- naukowej, naukowej (włącznie

z publikacjami uczelnianymi), wznowień i nowości do siedziby Biblioteki (ok. 1500 woluminów).

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godzinach:
10.00- 15.00 .
2. Wymagany termin realizacji zamówienia :

od podpisania umowy do 31.12.2007 r.

3. Nomenklatura : kod grupy dostaw według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):221.
 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 2. cena- 60%

  lista wydawnictw preferowanych przez Zamawiającego - 20%

  upust- 20%

 3. Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
 4. Ilona Surman i Ewa Kotylak

  nr tel. - (032) 233 24 75

  w godz.- 10.00 - 15.00

 5. Oferty należy składać do dnia 07.02.07r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego.
 6. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 07.02.07r. o godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 8. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 Prawo Zamówień Publicznych spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz wymagania SIWZ.
 9. Zamawiający nie zgadza się na składanie ofert częściowych i wariantowych.

  Pyskowice, dn. 07.02.2007r.

Unieważnienie postępowania

Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice w dniu 22.01.2007r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej ogłosiła przetarg nieograniczony na:

systematyczną dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla dorosłych, literatury popularno- naukowej, naukowej (włącznie z publikacjami uczelnianymi), wznowień i nowości do siedziby Biblioteki (ok. 1500 woluminów).

W terminie składania ofert, tj. do dnia 07.02.2007r. do godz. 10.00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym unieważnia się postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  27‑11‑2008 19:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2008 19:49:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive