RODO


RODO w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach

Szanowny Widzu, Uczestniku zajęć, Rodzicu, Opiekunie Prawny, Kliencie
W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności, chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych).

Kto przetwarza dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27, 44-120 Pyskowice.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?
Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MOKiS, a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku, uzupełniające dane kontaktowe itp.) - na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych) będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f.  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?
MOKiS, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa (i Państwa podopiecznych), za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań MOKiS, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne MOKiS.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?
MOKiS przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
MOKiS wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Miejski Ośrodek Kultury i Sportu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27, 44-120 Pyskowice lub pocztą elektroniczną, na adres: iod@mokis.pyskowice.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Janusz Keller , w dniu:  20‑11‑2019 11:34:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Keller
email: j.keller@mokis.pyskowice.pl tel.:32 2332534
, w dniu:  20‑11‑2019 11:34:45
Data ostatniej aktualizacji:
27‑08‑2020 09:45:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie