Rejestracja zgonu z dnia 12.02.2007I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ
Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU
109

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-08
32 332-60-09

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA
art. 64-67 ustawy z dnia 29.09.1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1688).

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Wymagane dokumenty:
  • karta zgonu wydana przez lekarza,
  • dokument tożsamości osoby zmarłej,
  • książeczka wojskowa osoby zmarłej (dla mężczyzny, który nie ukończył 60 lat),
  • paszport (jeśli posiada ważny).

Do wglądu:
  • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon,
  • dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej, jeżeli zmarły pozostawał w związku małżeńskim,
  • akt urodzenia i akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku ich posiadania).

VIII. OPŁATA SKARBOWA
Nie podlega opłacie

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Nie podlega opłacie

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKA SPRAWY

Brak

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Niezwłocznie

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Niezwłocznie

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa sporządzenia aktu zgonu następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od otrzymania, za pośrednictwem kierownika USC.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności:
  • małżonek lub dziecko zmarłego,
  • najbliżsi krewni lub powinowaci,
  • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 13:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  08‑12‑2008 13:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑04‑2009 22:12:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie