Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą z dnia 13.02.2007


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU
109

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-08,
32 332-60-09.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia dnia 28.11.2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego;
art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską (Dz.U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318),
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.);

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane w obecności kierownika USC lub polskiego konsula,
  • zaśwaidczenie o stanie cywilnym narzeczonego/ narzeczonej jeżeli jest potrzebne)
  • pisemne pełnomocnictwo oraz dowód pełnomocnika - jeżeli w imieniu zainteresiowanych występuje pełnomocnik.

 

VIII. OPŁATA SKARBOWA

W kasie Urzędu

  • kasa czynna od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartek 9.00 - 17.30, w piątek 7.30 - 13.30,
  • w ostatnim roboczym dniu miesiąca do godz. 13.00,
  • w ostatnim roboczym dniu roku do godz. 11.00

Na konto Urzędu

PKO Bank Polski S.A.
nr konta 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Wydanie zaświadczenia - 38 zł

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Zaświadczenia wydaje się w dowolnym USC.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Niezwłocznie

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Brak

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Jeżeli kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia powiadamia osobę zainteresowaną na piśmie o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy przedstawione przez kierownika USC okoliczności uzasadniają odmowę.

 

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 12:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  08‑12‑2008 12:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2019 13:56:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie