Zmiana imienia/nazwiska z dnia 13.02.2007I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU
109

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-08,
32 332-60-09.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 13.30

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 15.11.1956 r. - O zmianie imion i nazwisk (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992)

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (odręczny) z uzasadnieniem,
 • odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim lub osób, których małżeństwo zostało rozwiązane),
 • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci,
 • dowód osobisty,
 • osoby zamieszkałe za granica składają wniosek za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
VIII. OPŁATA SKARBOWA

W kasie Urzędu
 • kasa czynna od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartek 7.30 - 17.30, w piątek 7.30 - 13.30,
 • w ostatnim roboczym dniu miesiąca do godz. 13.00,
 • w ostatnim roboczym dniu roku do godz. 11.00

Na konto Urzędu

Bank Spółdzielczy w Gliwicach oddział Pyskowice
nr konta 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Za decyzję o zmianie imienia lub nazwiska - 37 zł

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

 • Wniosek o zmianę nazwiska lub imienia uwzględnia się jeżeli jest uzasadniony ważnymi przyczynami, w szczególności gdy wnioskodawca nosi nazwisko:
  • ośmieszające lub nie licujące z godnością człowieka,
  • o brzmieniu niepolskim,
  • posiadającego formę imienia,
  • gdy pragnie zmienić nazwisko, którego używa lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione.
 • Wniosku o zmianę nazwiska nie uwzględnia się, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej lub wojskowej - chyba, że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie pod nim znany.
 • Zmiana nazwiska obojga rodziców dotyczy także małoletnich dzieci jeżeli nazwisko zmienia tylko jeden z rodziców , drugi musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska dziecka. Jeżeli dziecko ukończyło 14 lat potrzebna jest również jego zgoda.
 • Jeżeli zmiana nazwiska ma dotyczy tylko małoletniego dziecka z wnioskiem występuje jedno z rodziców lub opiekun prawny - wymagana jest zgoda obojga rodziców, w razie braku porozumienia między nimi każde z rodziców może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Do miesiąca

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Brak

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem kierownika USC.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Nadanie nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca, chyba, że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 10:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  08‑12‑2008 10:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2009 12:59:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie