Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka z dnia 13.02.2007I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU
109

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-08,
32 332-60-09.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29.09.1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1688;
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości ojca i matki dziecka,
 • odpis aktu urodzenia (gdy matka dziecka jest panną),
 • odpis aktu małżeństwa (gdy matka jest zamężna),
 • odpis aktu zgonu (gdy matka jest wdową),
 • odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli dziecko nie urodziło się w Pyskowicach,
 • dowody osobiste matki dziecka i jej małżonka - do wglądu,
 • dokument tożsamości dziecka - jeżeli ukończyło 13 rok życia,
 • postanowienie sądowe o ustaleniu opiekuna dla dziecka i zezwalające opiekunowi na wyrażenie zgody na uznanie oraz dowód osobisty opiekuna - jeżeli zgodę na uznanie zamiast matki dziecka wyraża opiekun,

W przypadku paszportu - zaświadczenie o zameldowaniu.

VIII. OPŁATA SKARBOWA
Nie pobiera się

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Nie pobiera się

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki oraz gdy ojcostwo nie zostało ustalone wyrokiem sądu.

Sprawa wymaga osobistego zgłosznia się:

 • ojca dziecka,
 • matki dziecka lub opiekuna prawnego dziecka,
 • dziecka, które ukończyło 13 lat,
 • przedstawiciela ustawowego ojca - jeżeli ojciec posiada ograniczoną zdolnośc do czynności prawnych.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Niezwłocznie

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Osobiście

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem kierownika USC.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Oświadczenie o uznaniu dziecka można złożyć w każdym USC.

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 09:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  08‑12‑2008 09:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2009 12:57:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie