Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU
109

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-08,
32 332-60-09.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego;
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Wymagane dokumenty:

  • dowody osobiste matki dziecka i jej małżonka - do wglądu,
  • dokument tożsamości dziecka - jeżeli ukończyło 13 rok życia.

VIII. OPŁATA SKARBOWA

Nie pobiera się

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Nie pobiera się

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Sprawa wymaga osobistego zgłoszenia się w USC:

  • matki dziecka,

  • męża matki dziecka,

  • dziecka, które ukończyło 13 lat.

Oświadczenie można złożyć w każdym USC.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Niezwłocznie

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Niezwłocznie

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem kierownika USC.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Nadanie nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca, chyba, że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.
 

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 09:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  08‑12‑2008 09:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2019 14:23:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie