Status prawny


Uchwała nr VIII/80/99 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.03.1999r.

w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 23.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /t. jedn. z 1996r. Dz.U. nr 67 poz. 329 z późn. zm. /, art. 2 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. / oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.jedn. z 1996r. Dz.U. nr 13 poz. 74 z póżn. zm. / na wniosek zarządu Miasta - Rada Miejska w Pyskowicach

uchwala

co następuje:
1. Przekształca się z dniem 1 września 1999r. Szkołę Podstawową nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 23 o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową, o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI, zwanej dalej "szkołą".
2. Obwód szkoły ustalony został Uchwałą Nr VII/66/99 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 12.03.1999r.
3. Organizację szkoły określać będzie statut dostosowany przez Radę Pedagogiczną do zapisów ramowego Statutu publicznej, sześcioletniej szkoły podstawowej w terminie do 1 września 1999r.
4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999r.

Informacja wytworzona przez:
Anna Woźniak , w dniu:  29‑03‑2011 13:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Woźniak
email: annazpys@gmail.com tel.:32/233-20-10
, w dniu:  29‑03‑2011 13:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2011 13:19:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie