Struktura organizacyjna placówki


Szczegółową organizację wychowania,nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola nr 5 w Pyskowicach, który opracowany jest przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku.
W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

  • czas pracy przedszkola
  • liczbę oddziałów z określeniem wieku dzieci w danym oddziale
  • liczbę pracowników przedszkola (pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych)
  • liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
  • terminy przerw pracy przedszkola
  • ramowy rozkład dnia -ustalony przez dyrektora uwzględniający wymagania zdrowotne i higieniczne oraz realizujący zagadnienia programowe i oczekiwania rodziców. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele którym powierzono dany oddział opracowują szczegółowy rozkład dnia dla danego oddziału z uwzględnieniem potrzeb oraz zainteresowań dzieci
Informacja wytworzona przez:
Anna Konarska , w dniu:  07‑04‑2011 22:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Maria Konarska , w dniu:  07‑04‑2011 22:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑04‑2011 22:27:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie