Struktura organizacyjna przedszkola


Strukturę organizacyjną Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach tworzą:


Dyrektor Przedszkola - mgr Ewelina Jakubowska

Zastępca Dyrektora - mgr Mariola Pola
Kierownik gospodarczy -  mgr Iwona Wesołowska
Intendent  - Magdalena Krasiejko

Kadra pedagogiczna

- mgr Baron Ewa 

-  lic. Borek Katarzyna

- mgr Gola Weronika 

- mgr  Iwan Anna  

- mgr Kowalczyk  Agnieszka 

- mgr Leżała Magdalena

- mgr Nowak Weronika

- mgr Pysik Daria

- mgr Maruszczyk Agnieszka - nauczyciel wspomagający

- mgr Sternadel Patrycja - nauczyciel wspomagający

Język angielski:   - mgr Kowalik Agata

Logopeda:            - mgr Przybylska-Mucha Barbara

Psycholog:           - mgr. Nowak Magdalena

Katecheta:            - mgr Wojtun Anna

Ilość miejsc w przedszkolu - 95

Ilość oddziałów - 4  w tym 1 integracyjne


Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku.
W arkuszu organizacji określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów
2) liczbę pracowników przedszkola
3) liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
4) terminy przerw pracy przedszkola ( wykorzystane na remont i bieżące naprawy i konserwacje)
5) ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola uwzględniający wymagania zdrowotne, higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Krasiejko , w dniu:  20‑03‑2011 18:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marianna Wesołowska
email: przedszk_3@op.pl tel.:32/233-27-43
, w dniu:  20‑03‑2011 18:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑02‑2021 07:23:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie