Procedury


PROCEDURY

Procedura kontroli dokumentowania diagnozy dziecka

Procedura hospitalizacji (obserwacji zajęć) w Przedszkolu Nr 2

Procedura gromadzenia informacji do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przedszkola

Procedura wprowadzania innowacji oraz składania dokumentacji do kuratorium

Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela

Procedura informowania rodziców o wynikach prowadzonej diagnozy rozwoju dziecka

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o fizyczne znęcanie się rodzica nad dzieckiem w Przedszkolu Nr 2

Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Przedszkolu

Procedura dopuszczenia do użytku w Przedszkolu Nr 2 programu wychowania przedszkolnego

Procedura przyjmowania przez przedszkole kart zgłoszeń

Procedura przepływu informacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami obowiązująca w Przedszkolu Nr 2 w Pyskowicach

Procedura postępowania na wypadek awarii dostępu gazu do placówki

Procedura awansu zawodowego nauczyciela. (Dot. Uchwały nr 2/2012/2013; Rady pedagogicznej w sprawie procedury awansu zawodowego nauczyciela

Procedura zarządzania ryzykiem

Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Przedszkolu Nr 2 w Pyskowicach

Procedura zabezpieczenia placówki przed wtargnięciem osób niepowołanych w Przedszkolu Nr 2 w Pyskowicach

Procedura postępowania w przypadku awarii prądu w przedszkoluInstrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze wyparzacza gastronomicznego

Procedura korzystania z kuchni i zaplecza kuchennego w Przedszkolu Nr 2

Procedura dotycząca przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

Procedura dotycząca przypadku, gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią

Procedura dotycząca przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

Procedura dokonywania wydatków środków finansowych nie podlegających pod ustawę prawo zamówień publicznych (do 30.000 euro) w Przedszkolu Nr 2

Procedura 2

14‑03‑2011 17:18:14

Procedura przepływu informacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Procedura 3

14‑03‑2011 17:16:14

Procedura informowania rodziców na temat diagnozy dziecka

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Procedura

14‑03‑2011 17:06:12

Procedura przyjmowania i odbierania dzieci z przedszkola

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Kwaśniok
email: ania.kwasniok@wp.pl tel.:32/233-27-51
, w dniu:  14‑03‑2011 17:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Kwaśniok
email: ania.kwasniok@wp.pl tel.:32/233-27-51
, w dniu:  14‑03‑2011 17:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2015 11:28:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie